Previous
Next
Kalender
Aanmelden
Social media
Social Schools

Welkom op het Montessori

Onze school is een basisschool in het hart van Bergen op Zoom en heeft een wijk-, stads- en een streekfunctie. Met een visie die er zorg voor draagt dat kinderen zich stevig voelen, als basis om te groeien en leren. Op onze Montessori basisschool benaderen we levensbeschouwing vanuit de kosmische visie. Dit betekent dat we omgaan met alle geloofsovertuigingen als onderdeel van een geheel, waarin we respectvol omgaan met de verschillen.

De school is in 1984 gesticht door een groep ouders.  Het montessoriconcept is altijd leidend geweest. De school ziet het Montessori onderwijs als een sterke basis voor de brede ontwikkeling van kinderen. Vanaf de oprichting hebben ouders een belangrijke rol vervuld en de school ziet ouders als een partner in haar pedagogische taak; het educatief partnerschap.

Elke dag biedt de school zo’n 270 kinderen een rijke, stimulerende en veilige leeromgeving samen met 25 montessorileerkrachten en onderwijsondersteuners.

Onze doelen

  • Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en geborgen voelen op onze school.
  • Elke leerkracht draagt middels persoonlijke aandacht bij aan het ontwikkelen van de mogelijkheden en talenten van alle kinderen. Het bieden van een uitdagende en optimale voorbereide leeromgeving is hierbij een voorwaarde. Omdat ieder kind uniek is stemmen wij ons onderwijsaanbod af op aanleg, afkomst, tempo, cultuur, geaardheid en begaafdheid.
  • Alle leerkrachten hebben de Montessoriopleiding gevolgd. Ze weten de kinderen op dusdanige wijze te observeren en de juiste begeleiding te geven om goed te leren kiezen en plannen, te leren omgaan met vrijheden en verantwoordelijkheid en hen te leren om verbanden te zien.

Zeven redenen om te kiezen voor een Montessorischool

Omdat u kunt zien dat uw kind:

  • Zelf actief kan zijn in een veilige omgeving die uitdaagt tot ontdekken
  • De kans krijgt de eigen talenten en interesse te ontwikkelen
  • Plezier heeft en houdt in leren, alleen en samen met anderen
  • Keuzes kan maken en plannen
  • Begeleiding krijgt die afgestemd is op wat uw kind kan en wil
  • Positieve leerervaringen opdoet met aantoonbare goede resultaten
  • Zich kan blijven ontwikkelen door de jaren heen

Neem contact met ons op

0164 - 251 607
Noordsingel 57
Bergen op Zoom