Ouderraad

Home » Over onze school » Ouderraad

De ouderraad

Er bestaat een prettig contact tussen ouders / verzorgers en groepsleerkrachten. Dat uit zich in persoonlijke gesprekken, bezoeken aan de klassen, het mee willen werken in de school, het mee willen denken over ontwikkelingen in de school.

Ouders en onderwijsgevenden werken samen op basis van vertrouwen in het belang van de kinderen. Veel ouders willen actief zijn binnen de school.

Er is een aantal taken, waarbij wij de hulp van ouders goed kunnen gebruiken. Zoals extra leesoefening, kennismaking de bibliotheek, extra techniekactiviteiten. Ook al is het zo, dat de organisatie van de school nimmer afhankelijk mag zijn van de hulp van ouders. Immers, wanneer die hulp om welke reden dan ook wegvalt, moet de school zijn doelstellingen kunnen blijven uitvoeren. Wanneer ouders een handje toe willen steken binnen de school, kan dat in de vorm van de diverse activiteiten. Sinds enkele jaren is er een enthousiaste ouderhulpgroep actief.

Deze ouders worden voor projecten en andere eenmalige activiteiten als eerste gevraagd.

Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden.

Incidenteel vragen we ook nog mensen via de maandelijkse nieuwsbrief.

Iedere ochtend kunnen ouders  in onze teamkamer terecht voor een kopje koffie en een praatje.