Schooltijden

Home » Over onze school » Schooltijden

Schooltijden

Goed onderwijs hangt ook samen met voldoende onderwijstijd en het goed benutten van de onderwijstijd. Hier schenken wij veel aandacht aan. In de acht schooljaren moeten kinderen minimaal 7.520 uur onderwijs krijgen. De schooltijden zijn aan richtlijnen verbonden en het zijn de tijden waarop kinderen op school moeten zijn. De schooltijden zijn met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld.

De schooltijden zijn als volgt:

Maandag 08.30 - 14.30 uur
Dinsdag 08.30 - 14.30 uur
Woensdag 08.30 - 12.15 uur
Donderdag 08.30 - 14.30 uur
Vrijdag 08.30 - 14.30 uur

De schooldeur gaat om 8.15 uur open. Elk kind geeft de leerkracht een hand. Van belang is dat de kinderen bijtijds (vroeg) naar school komen. Dan hebben zij gelegenheid de leerkracht te begroeten en hun verhalen te vertellen, zodat we de dag rustig kunnen starten.

Wij stellen het erg op prijs als we om 8.30 uur met de les kunnen beginnen en vragen ouders de school te verlaten of in de teamkamer een kopje koffie te drinken.

Het motto voor de ouders is:

Na schooltijd is een geschikt moment om vragen aan leerkrachten te stellen of een afspraak te maken. Voor mededelingen zijn briefjes of mail handig. Onze leerkrachten vinden deze manier van werken heel prettig.

Het motto voor het team is:

Om iets met de directie te bespreken kunnen ouders een afspraak maken. Dat kan via de telefoon 0164-251607 of per mail esther.meesters@montessori-boz.nl

De school hanteert een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school eten en niet tussendoor opgehaald hoeven te worden. Kinderen eten de lunch op school en krijgen ruimte om voor of na de lunch buiten te spelen. Dit gebeurt onder begeleiding van een gediplomeerde leidster van kinderdagverblijf Mamaloe en overblijfouders.